Zgłoś naprawę

Zgłaszam uszkodzenie jako

Wpisz swoje dane:

-

Z którego adresu możemy odebrać Twoje urządzenie?

-

Na który adres możemy odesłać urządzenie po naprawie?

-

Czy chcesz wypożyczyć urządzenie zastępcze?

Urządzenie zastępcze jest zapewniane zgodnie z Regulaminem Usługi

* Pole wymagane

Zaznacz jakie urządzenie jest uszkodzone:

Podaj dane urządzenia:

Czy urządzenie zostało wymienione na nowy model w ramach gwarancji producenta lub rękojmi?

Co się stało z Twoim urządzeniem?

Kiedy doszło do uszkodzenia?

Wskaż uszkodzone elementy urządzenia:

* Pole wymagane

Podaj numer MSISDN:

Jest to numer abonenta sieci komórkowej, potocznie zwany numerem telefonu.


* Pole wymagane

Oświadczenia:

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów przez POLKOMTEL sp. z o. o.

Administrator danych: POLKOMTEL sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673

Cele przetwarzania: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do: realizowania warunków umowy o świadczenie usługi ,,Serwis Wyświetlacza’’; podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędność przetwarzania do wykonania ww. umowy; rozwiązywania ewentualnych sporów dotyczących umowy o świadczenie usługi ,,Serwis Wyświetlacza‘‘; podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Podstawy prawne przetwarzania: Umowa sprzedaży/świadczenia usług

Odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu POLKOMTEL sp. z o. o.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Czytaj więcej w Informacji o przetwarzaniu danych.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów przez POLKOMTEL sp. z o. o.

Administrator danych: POLKOMTEL sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673

Cele przetwarzania: Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do: realizowania warunków umowy o świadczenie usługi "Serwis Wyświetlacza dla Firm" i/lub "Serwis Urządzenia dla Firm"; podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędność przetwarzania do wykonania ww. umowy; rozwiązywania ewentualnych sporów dotyczących umowy o świadczenie usługi "Serwis Wyświetlacza dla Firm" i/lub "Serwis Urządzenia dla Firm"; podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Podstawy prawne przetwarzania: Umowa sprzedaży/świadczenia usług

Odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu POLKOMTEL sp. z o. o. Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Czytaj więcej w Informacji o przetwarzaniu danych.